Bij ons is iedereen welkom. We zijn als vrijzinnigen niet anders gewend. Ds. Ottens vertelt dat Jezus dit inzicht eerst nog moest leren. Van een Syrische vrouw nog wel. Hij wijst haar aanvankelijk af. Maar hij durft te leren.