Onze geschiedenis

Begin

De Nederlandse Hervormde Kerk in Sliedrecht kent begin 20ste eeuw zowel een rechtzinnige als vrijzinnige predikant. De voorgangers werden gekozen door kiesverenigingen. In 1905 wordt de kiesvereniging “Onze Roeping Getrouw” opgericht die de belangen van de vrijzinnige hervormden in de gaten moeten houden.

Afscheiding

Eind jaren twintig komt de kiesvereniging in actie wanneer predikant F.E. van Santen een meer orthodoxe weg inslaat. Van Santen weigert plaats te maken, wat de vereniging op 24 oktober 1929 doet besluiten om eigen kerkdiensten te gaan houden. In het Kerkblad van 2 november 1929 valt daar van alles over te lezen. Het komt vervolgens op 14 november 1929 tot de oprichting van de Vrijzinnig Hervormde Vereniging ‘Onze Roeping Getrouw’.

Eerder was er ook al een vrijzinnige jongerenvereniging ‘Vrij en Vroom’. Kijk hier voor de notulen van die vereniging.

Juffrouw Doets

Aanvankelijk gaan gastpredikanten voor, maar op 4 augustus 1931 wordt juffrouw S.A.J.F. Doets parttime voorgangster. Drie jaar later krijgt ze een volledige benoeming. Juffrouw Doets blijft de vereniging dienen tot 1 januari 1963. In haar werkzame periode verhuist de vereniging van de nabuurschol in wijk C naar een voormalige nuts bewaarschool, die in 1953 wordt aangekocht en verbouwd.

Ds. Bongaards

Op 14 juli 1963 neemt ds. J.P.A. Bongaards het roer over. Hij blijft niet langer dan 4 jaar aan. In 1967 neemt hij een beroep aan uit Tiel.

Dr. Balkestein

Een jaar later wordt dr. J. Balkestein benoemd, aanvankelijk als fulltime voorganger. In de tachtiger jaren wordt dat dienstverband omgezet in een aanstelling voor vijftig procent. Ondertussen wordt in 1971 het kerkgebouw opnieuw gerenoveerd en krijgt het zijn huidige vorm.

Ds. Berveling

Dr. Balkestein gaat in 1992 met emeritaat. Hij blijft tot aan zijn overlijden in juni 2006 aan de gemeente verbonden als kerklid. Ook gaat hij tot aan 2003 nog voor als gastpredikant. Ds. G. Berveling uit Breda volgt hem op 9 mei 1993 op. Lang blijft hij niet. In 1998 wordt hij docent klassieke talen in Zwolle.

Ds. Schoonenberg

Het bestuur van ‘Onze Roeping Getrouw’ vindt nog hetzelfde jaar mevr. ds. C.A. Schoonenberg-Lems bereid om voorganger te worden. Zij initieert de oprichting van een liturgiecommissie en een huiskamerkring. Naast Sliedrecht heeft ze ook de vrijzinnige gemeenten in Maasdijk en Hardinxveld-Giessendam onder haar hoede. In het najaar van 2008 neemt ze een beroep aan uit ’s-Gravenzande, waar ze op 16 mei 2010 officieel wordt bevestigd.

Ds. Hartogsveld

Ds. Schoonenberg kan al op 18 januari 2009 ds. H. Hartogsveld bevestigen als nieuwe predikant van ‘Onze Roeping Getrouw’. Onder zijn leiding wordt op 13 december van datzelfde jaar het 80-jarige bestaan van de geloofsgemeenschap gevierd.

Naam

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Sliedrecht dankt zijn naam aan de kerkelijke kiesvereniging ‘Onze Roeping Getrouw’. De kiesvereniging, die uit vrijzinnige kring namen indient om vacatures in het hervormde kerkbestuur te vervullen, is opgericht op 21 februari 1905. Kijk voor een visueel overzicht van onze geschiedenis op ons Youtube-kanaal.

Contact

VVP Onze Roeping Getrouw

Kerkbuurt 157
3361 BG Sliedrecht

Postadres:
Dr. Kuijpershof 71
3363 CJ Sliedrecht

Tel. 06-53890844
onzeroepinggetrouw@hotmail.com

Agenda

Dienst (Ds. Th. Verspui)

21 juli 2024
Tijd: 10:00 - 11:00
Kerkdienst in Hardinxveld

Dienst (Ds. J. de Waard)

28 juli 2024
Tijd: 10:00 - 11:00
Kerkdienst in Sliedrecht

Samen met NPB Hardinxveld

Dienst (Ds. H. Hartogsveld)

4 augustus 2024
Tijd: 10:00 - 11:00
Kerkdienst in Sliedrecht

Dienst (Ds. A. van Meeteren)

11 augustus 2024
Tijd: 10:00 - 11:00
Kerkdienst in Hardinxveld