Ds. Peters spreekt over de liefde. Zoetsappig? Toch niet. Hoe kun je in een liefdevolle God blijven geloven als je slechte mensen treft? Alles in liefde doen, zoals Paulus wil, is wat al te veel gevraagd, vindt Peters. Maar blijf er naar streven.