Het gaat niet goed in onze samenleving. De overheid belemmert mensen soms om een normaal leven te leiden, zegt ds. Hartogsveld. Maar voor verandering is moed nodig. Jeremia en Jezus kunnen ons inspireren om en ons in te zetten voor een betere wereld.